Taller a centre

Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientat a la millora d’alguna competència professional del professorat.

S’adreça a la majoria del claustre o a un col.lectiu d’un centre.

Requereix el compromís del centre de fer un treball de seguiment intern sobre la transferència a l’aula del contingut de la formació i la seva contribució a la millora dels resultats.

Podeu consultar els tallers a centre de la vostra zona: