Symbaloo, “Queda’t a casa”

Recursos de llengua catalana per treballar amb l’alumnat nouvingut aquests dies de confinament, adreçat a tutors i tutores de les aules d’acollida o a docents que atenen alumnat de nova incorporació al sistema educatiu.
clica la imatge

Elaborat per l’equip LIC VOC