Els microespais a l’Institut Escola Les Vinyes. Aprenem amb famílies

 

L’institut escola Les Vinyes ens presenta l’activitat de microespais a l’Educació infantil. Aquestes propostes tenen una durada d’uns vint minuts diaris al voltant de la lectura, les matemàtiques, la psicomotricitat fina, l’art, els jocs i les construccions. La mestra proposa unes activitats que canvien setmanalment en la qual hi participen també les famílies. Cada nen/a tria l’activitat on vol participar, tot respectant el nombre màxim establer per cadascuna d’elles. Tot i ser un moment compartit amb les famílies, no vol dir que sigui d’entrada lenta, perquè aquesta estona ja contempla objectius d’aprenentatge. L’activitat facilita un traspàs de casa a l’escola més progressiu, on les famílies comproven in situ les relacions que estableix el seu fill/filla amb el grup, la interacció amb l’adult i alhora afavoreix l’avaluació de l’infant.

Visita Va! a l’escola Teresa Altet

L’escola Teresa Altet ha obert les seves portes als centres visitants de la xarxa XIEP del Vallès Occidental, per compartir la seva proposta de reflexió interna al voltant de l’avaluació com a eina de motor de canvi. A partir de diferents taules de debat, l’equip ha presentat el  procés de reflexió interna del claustre al voltant de quatre eixos: el decret d’inclusió, la rúbrica de canvi, el lideratge del centre (grup de 360º i veritable nord), la coeduació  i transformació del pati