Sessió inaugural de la XIES (Xarxa Innovació Educació Secundària)

Dijous, 28/11/19 va celebrar-se la primera sessió de la nova Xarxa d’instituts del Vallès Occidental.

Els objectius d’aquesta xarxa són:

    • Compartir de manera reflexiva i crear coneixement, com a valor afegit, a partir de les prioritats que estableixin els centres participants.
    • Aprofundir en processos de formació interna i externa, i la seva transferència a l’aula, utilitzant metodologies reflexives i participatives (estades de proximitat en centres, participació d’experts…)
    • Aprofitar els elements facilitadors d’aprenentatge de la xarxa (compromís, connexions, contacte, reconeixement mutu, seguretat en els processos, formació entre iguals, projectes compartits…)

La Xarxa de secundària constarà de tres sessions distribuïdes al llarg del curs que es realitzaran en dijous de 16.00 a 18.30 a l’Institut Torrent del Alous.

De manera paral·lela s’organitzaran visites d’aprenentatge.

La 1a sessió va comptar amb la ponència Centres en transformació, a càrrec de Boris Mir.

En la 2a part de la sessió els centres participants es van presentar mitjançant un objecte que els “representa”.

 

Les següents trobades tindran com a temàtica:

    • 2a sessió (gener) Desenvolupament personal i intel·ligència emocional, a càrrec de Carlos Bella
    • 3a sessió: (maig): Avancem en la innovació, a càrrec de Marina Gay