Jornada Servei Comunitari

Servei Comunitari. Impulsem la ciutadania activa
Dissabte, 25 de gener de 2020 (9:00-14:00)
Espai Bital (L’Hospitalet)

Tots els centres d’educació secundària obligatòria han de realitzar, des d’aquest curs, projectes de Servei Comunitari en el marc del currículum obligatori (després de passat el termini de cinc anys des de l’entrada en vigor del decret Decret 187/2015 de 25 d’agost).

Arribat aquest moment, s’organitza una jornada de debat i reflexió per valorar el procés d’implementació del Servei Comunitari i dur a terme propostes de futur.

Objectius de la jornada

  • Conèixer la situació actual i valorar el procés d’implementació del Servei Comunitari.
  • Compartir experiències.
  • Plantejar propostes de futur.

Exposició d’experiències