#ApSdesdeCasa

Crida del Centre Promotor d’ApS per impulsar la realització de projectes i d’activitats d’aprenentatge servei i Servei Comunitari des del confinament i amb l’objectiu de mitigar les conseqüències de la COVID-19.

Què proposem
Realitzar un projecte d’aprenentatge servei (o de Servei Comunitari), usant sistemes virtuals que no precisin contactes personals, destinat a pal·liar una conseqüència de la COVID-19. 

A qui s’adreça?
A tots els centres d’Educació Primària i Secundària, així com a institucions de lleure i entitats socials que s’hi vulguin implicar.

Què s’ha de fer per participar?
Impulsar un projecte de les característiques descrites, documentar-lo breument i enviar la descripció al Centre Promotor d’ApS.

Com s’ha de comunicar i documentar el projecte?
1) A través de la participació en les xarxes socials compartint les vostres propostes mentre es desenvolupen (#ApSdesdeCasa), i també
2) Redactant un document de descripció i enviar-lo a: centre@aprenentatgeservei.cat

Quin és el termini per lliurar la documentació?
El termini per lliurar el document finalitza l’1 de juliol.

Reconeixement
Malgrat que la crida té una voluntat de mobilització i compromís del professorat i dels joves (no és un premi, ni tampoc una convocatòria d’ajuts) voldrà reconèixer l’esforç realitzat i s’oferiran 10 vals per a comprar llibres per valor de 60€ cada un.

En el document trobareu suggeriments per redactar el projecte i tota la informació ampliada.