ESPAC EI

L’ESPAC és una Eina de Suport a la Programació i l’Avaluació Curricular que té com objectiu facilitar la reflexió per planificar una proposta coherent i compartida de programació d’un PI (Pla de suport individualitzat). (Versió actualitzada 23/03/2021).

Aquest model per al 2n cicle d’Educació infantil inclou dos blocs:

  • Un bloc de fulls marcats amb color groc (només consultables) per cada element del currículum (capacitats, objectius, àrees i continguts, criteris d’avaluació)
  • Un bloc de fulls marcats amb color blau per elaborar la proposta de PI (Portada, Mesures, Concrecions, Relació entre capacitats i continguts, horari).
  • La informació registrada pot ser acumulativa per als tes cursos del cicle (P3, P4 i P5)

Per utilitzar-lo, cal que en feu una còpia a la vostra unitat.

És una eina col·laborativa, dissenyada i pensada per ser elaborada en equip. És una eina viva, que accepta tantes revisions i modificacions com siguin necessàries.