Assessorament Erasmus+ | Reconeixement innovació: Erasmus + i eTwinning

ASSESSORAMENT ERASMUS +
El Departament d’Educació, a través de la Sub-direcció General de Plurilingüisme, posa a disposició dels centres sostinguts amb fons públic i que imparteixen ensenyament en les etapes d’educació primària, secundària, batxillerat, escoles oficials d’idiomes i formació d’adults una línia d’assessorament de projectes… Llegeix més»