ELIC

L’ELIC és un equip d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social, que donen suport al professorat en el treball de la competència lingüística de tot l’alumnat en general, i en l’atenció a l’alumnat procedent de processos migratoris i a l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn.

Els destinataris són els centres educatius, els equips directius, el professorat, l’alumnat i les seves famílies i altres agents de la comunitat educativa, amb la finalitat de promoure la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catalana com a eix vertebrador i l’educació intercultural basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte a la diversitat de cultures.

Els professionals que hi treballen són docents dels cossos de mestres i de professorat d’ensenyament secundari.

Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic de l’ELIC

Equip de professionals adscrites a l’ELIC del Segrià

Més informació (XTEC)    / Nou espai web de l’equip ELIC del  ST d’Educació a Lleida