Xarxa de Competències Bàsiques | XCBT 7

La Xarxa CB està formada per equips de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum, i comparteixen processos d’autoavaluació.

El fet de pertànyer a una xarxa docent entre iguals, com la Xarxa de Competències Bàsiques, empeny a crear espais pedagògics en el si de cada centre i a aprendre dels altres centres en un context de formació contínua entre iguals, que combina l’acció i la reflexió, amb la finalitat de consolidar projectes educatius transformadors i basats en el treball en equip de tots els agents de la comunitat educativa. La Xarxa CB inicial es va posar en marxa fa vint anys, i ara s’ha ampliat fins a implicar un total de 57 CRPs, 697 centres i més de 12.000 docents de tot Catalunya.

La Xarxa Territorial 7 correspon a les Terres de Ponent, i es va iniciar el curs 2017-18. L’actual curs 2021 – 2022 en formen part 48 centres de diferents Serveis Educatius comarcals:

Una síntesi del que és i del que implica formar part de la XCB la trobareu en aquesta infografia:

Espai de la Xarxa CB a la XTEC

Document “L’escola que volem. Idees de la XCb per repensar el projecte de centre”

Document “Formar per transformar” (el model formatiu de la XCB)

Document “Avaluar és aprendre” de Neus Sanmartí

Amb motiu del vintè aniversari de la Xarxa, us presentem aquestes infografies que resumeixen de forma breu el que hem après treballant junts, compartint experiències i construint coneixement de manera cooperativa: