On som

Els diferents equips que formen part del Servei Educatiu del Segrià estan ubicats en diferents localitzacions de la ciutat de Lleida:

Centre de Recursos Pedagògics (CRP)
C/ Pius XII, 4 – 25003 Lleida
Tel973 26 40 21                                     adreça de correu: c5990102@xtec.cat
Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (ELIC) C/ Pius XII, 4 – 25003 Lleida                                                    Tel. 973 27 43 05                                                                adreça de correu: c5970043@xtec.cat

Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP LL- 01)
C/ Leandre Cristòfol, s.n. – 25002 Lleida
Tel. 973 28 30 58                                                       adreça de correu: c5900746@xtec.cat
Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP LL – 02)
C/ Leandre Cristòfol, s.n. – 25002 Lleida
Tel. 973 28 19 25                                                              adreça de correu: c5900751@xtec.cat