Plans d’Entorn del Segrià

Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa innovadora que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat.

Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. S’adrecen a tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits.

En aquest marc neix el curs 2016-2017 el PLA EDUCATIU d’ENTORN DE LLEIDA que sorgeix d’ampliar el PLA EDUCATIU d’ENTORN DE PARDINYES vigent des del curs 2005-2006.

Actualment també estan en actiu diferents Plans d’Entorn a altres municipis del Segrià:

PEE Alcarràs – Torres de Segre
PEE Alt Segrià (Almenar i Alfarràs)
PEE Baix Segrià (Aitona, La Granja d’Escarp, Maials, Massalcoreig, Seròs i Soses).