Magnet Aliances

El programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu acompanya els centres educatius en el desenvolupament d’un projecte en aliança amb una institució d’excel·lència.

Aquesta col·laboració entre el centre educatiu i la institució ha de permetre al centre desenvolupar un projecte educatiu innovador i de qualitat, un projecte atractiu, que tingui magnetisme i que es converteixi en un projecte de referència en el seu territori, tant per a les famílies com per a la comunitat educativa.

Inspirat en les Magnet Schools dels Estats Units, a Catalunya està impulsat per la Fundació Jaume Bofill, el Departament d’Ensenyament, la Diputació de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB.

El programa s’adreça a aquells centres educatius que tenen una composició social desequilibrada respecte al seu territori de referència, i que compten amb un equip docent compromès amb el canvi i amb motivació per desenvolupar projectes d’innovació.

Les institucions que hi participen són institucions de referència i excel∙lència en un camp de coneixement específic (ciència, tecnologia, art, comunicació audiovisual, etc.), que tenen un compromís educatiu amb la societat, i una gran capacitat de transferir innovació i coneixement.

Per dur a terme aquest projecte d’innovació, el programa acompanya al centre educatiu en el desenvolupament d’estratègies per:

  • incorporar el coneixement de la institució al dia a dia del centre des d’un enfocament globalitzat de l’aprenentatge,
  • implementar una organització de centre que afavoreixi una major coherència i intencionalitat al projecte, i perquè l’equip docent esdevingui una comunitat de pràctica,
  • generar situacions d’aprenentatge significatives, basades en el fer-pensar-comunicar, que permetin desenvolupar les competències del segle XXI, i
  • millorar la comunicació externa per donar a conèixer el projecte del centre al seu entorn, tot implicant a les famílies.

El programa ofereix al centre educatiu una formació en centre de 30h anuals durant 3 anys. L’equip de formadors que desenvolupa aquesta formació és una de les peces clau del programa, ja que acompanya a l’equip docent i als professionals de la institució per generar conjuntament accions i propostes que responguin a aquests eixos estratègics. Des del CRP del Segrià, aquest curs 2020-2021 continuem fent el seguiment del programa en l’escola Camps Elisis de Lleida: