Projecte Implica’t+

Descripció

Implica’t+ és un projecte  cooperatiu i  transversal que té com a objectiu treballar la Carta de la Terra i l’Agenda 2030 a les aules.  Està adreçat a l’alumnat de totes les etapes educatives. Conté un ampli  ventall de propostes didàctiques elaborades amb diferents metodologies de treball (jocs, dossiers de treball, fitxes, contes, contes adaptats, manualitats, activitats TAC: caceres del tresor, webquestes, jclics, quaderns virtuals, activitats per a PDI, symbaloos, wikis,…) . Es pot desenvolupar al llarg de tot un curs escolar o en un moment concret del període lectiu.

Actualment treballem en aquest projecte 31 docents de 20 centres diferents amb  el compromís ètic, social i educatiu d’aconseguir un futur digne per a tothom. El projecte resta obert a docents que hi vulguin col·laborar. Per fer-ho només us heu d’inscriure al grup de treball Implica’t del CRP del Segrià.

Objectius

Els objectius GENERALS del projecte són:

  • Incorporar al currículum educatiu els Principis de La Carta i els ODS de l’Agenda 2030 adaptats als diferents cicles educatius (des de l’Escola Bressol fins al Batxillerat).
  • Participar de manera contínua i activa en la defensa d’un codi de convivència basat en una cultura de Pau i Sostenibilitat, en l’entesa entre les persones i la relació amb la natura, tal com van assenyalar les directrius de la Cimera de la Terra, celebrada a Rio de Janeiro el 1992.
  • Difondre i promoure els valors de sostenibilitat promoguts per La Carta de la Terra.
  • Fomentar actituds de llibertat, responsabilitat, valoració i creativitat de l’alumnat.
  • Promoure i desenvolupar valors ètics, solidaris i ecològics.
  • Elaborar I compartir recursos, projectes I pràctiques de referència inspirades en la Carta de la Terra i en l’Agenda 2030.

Reconeixements

Premis