Assessorament Erasmus+ | Reconeixement innovació: Erasmus + i eTwinning

ASSESSORAMENT ERASMUS +

El Departament d’Educació, a través de la Sub-direcció General de Plurilingüisme, posa a disposició dels centres sostinguts amb fons públic i que imparteixen ensenyament en les etapes d’educació primària, secundària, batxillerat, escoles oficials d’idiomes i formació d’adults una línia d’assessorament de projectes Erasmus+ Termini de presentació de sol·licituds: fins al 31 de maig de 2021

Tots els detalls en el seguent enllaç del portal de centres

Per sol·licitar l’assessorament, el director o directora del centre ha de descarregar aquesta sol·licitud, signar-la digitalment i enviar-la, per valisa electrònica.


Erasmus+ i eTwinning – Reconeixement innnovació

Tots els centres (secotrs escolars i de Persones Adultes) que han implementat un projecte en l’àmbit del programa Erasmus+ i en l’àmbit del programa eTwinning amb avaluació positiva a partir del 2014 poden sol·licitar el reconeixement de la innnovació pedagògica. La certificació de la innnovació té caràcter personal.

Tots els detalls en el seguent enllaç del portal de centres