Pla de Formació de Zona del Segrià

El Departament d’Educació ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) del Segrià és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca.

L’organització:
  • Comissió del Pla de Formació de Zona
  • Consulta general d’activitats
  • Entitats col·laboradores
Les activitats:
  • Demanda d’activitats
  • Consulta general d’activitats
  • Eines per a la gestió econòmica
El Marc:
  • Criteris, instruccions i orientacions
  • Ateneu. Materials de formació