Congrés de Ciència a Primària

Els infants, protagonistes de la ciència

El Congrés de Ciència pretén donar una eina més per potenciar el treball que s’està portant a terme als centres en l’àmbit de l’observació, la recerca i l’experimentació. Aquest model de treball vol posar de relleu el treball en xarxa entre els diferents centres i professorat de les zones que hi participen, sempre amb el suport i l’acompanyament dels Centres de Recursos Pedagògics per a la realització de l’activitat i l’organització de la formació sobre la temàtica escollida.

Veieu l’activitat d’enguany a Actualitat Dinamització

El Congrés de Ciència està adreçat a l’alumnat d’educació infantil i primària.

  • Es presentarà una experiència de recerca per centre.
  • El dia del congrés els alumnes exposaran en petit grup l’experiència acompanyada d’un suport visual (fotografies, presentacions informàtiques etc.).
  • El professorat que hi vulgui participar rebra una formació específica per millorar l’acompanyament del seu alumnat

Dates:  a concretar mes de maig

OBJECTIUS

  • Valorar el treball científic que es realitza amb l’alumnat en els centres educatius.
  • Potenciar, coordinar i difondre activitats de recerca en educació infantil i primària.
  • Potenciar les competències científiques, lingüístiques i de comunicació.
  • Fer que l’alumnat sigui el protagonista de l’activitat i del seu aprenentatge.
  • Afavorir un marc on es puguin mostrar els treballs d’investigació.