STEAM

El terme STEM és un acrònim que correspon a les inicials de les paraules en anglès Science, Technology, Engineering and Maths, que va ser encunyat en els anys 90 per la National Science Foundation.

En els últims anys s’ha afegit a les sigles STEM, l’A d’Art i Disseny. Aquesta transformació va ser liderada per la Rhode Island School of Design, i avui està estesa a molts països. Es tracta d’unir les habilitats artístiques i creatives amb l’STEM, i així, posar en valor aspectes com la innovació i el disseny, el desenvolupament de la curiositat i la imaginació o la recerca de solucions diverses a un únic problema. [Font]

El terme STEAM fa referència a model d’aprenentage  interdisciplinari basat enl’ensenyament de les 5 disciplines de manera integrada en lloc d’àrees de coneixement habitualment compartimentades.

L’objectiu principal és el de fomentar les vocacions científico-tecnològiques  en l’alumnat, especialment entre les alumnes 

 Segons les dades de l’INE (Institut Nacional d’Estadística), una gran majoria de joves universitaris segueixen preferint estudiar carreres de lletres i d’humanitats. Aquesta és la raó per la qual les empreses del sector tecnològic els hi costa trobar professionals amb perfils tècnics a Europa. [Font]

Conegueu les accions que duen a terme des de

EL CRP

El Consorci

El Departament

La manca de  vocacions científic-tecnològiques un problema social i econòmic

El missatge de la Unió Europea, cada vegada més insistent en la nostra societat, de què en el 2020 es necessitaran 900.000 llocs de treball en el sector tecnològic i que al 2018 es demanda fins a un 20% més d’especialistes en les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) va calant en els diferents sectors. Actualment, els governs estan creant plans especials per fomentar les vocacions científic-tecnològiques.[Font]

En concret, el govern català ha creat un grup de treball interdepartamental per elaborar el Pla STEMcat d’impuls de les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques per promoure un augment en l’interès  per aquests estudis. Es tracta d’una actuació prioritària i especialment dirigida a les noies.  [Font]

En aquest aspecte, alguns estereotips com la associació de la tecnologia al gènere masculí,  influeixen en les futures vocacions (menys del 4% dels nous alumnes de batxillerat que actualment trien la modalitat tecnològica són noies). La gravetat d’aquesta situació va portar a les Nacions Unides a proclamar cada 11 de febrer -a partir de l’any 2016- com el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència   .

Sent conscients que la ciència i la tecnologia són uns dels motors del desenvolupament econòmic d’un país i que en el context on vivim cada vegada es necessitaran més i més persones amb estudis superiors en camps científics i tecnològics, l’enfocament STEAM vol motivar, inspirar i generar interès per a aquest tipus de graus a les pròximes generacions perquè siguin capaços d’innovar, treballar en equip i resoldre qualsevol tipus de problema que se’ls plantegi, impulsant i garantint un futur millor. [Font]

 
               [Font imatge]
A més, l’enfocament STEAM permet integrar millor els interessos d’estudiants, que a priori, no optarien per un itinerari formatiu en ciència o tecnologia, en ampliar el camp d’aplicacions i enderrocant les barreres entre disciplines. Avui, ho podem veure en professionals com a creadors de videojocs on es conjuguen matemàtiques i audiovisuals; científics de dades, que poden combinar el periodisme i l’estadística; o dissenyadors industrials, enginyers i artistes en una mateixa professió.  [Font

 

Visió STEAM des de Eduactioncloset 

Per a Eduactioncloset l’STEAM té una base d’integració en el seu nucli, el que significa que cada àrea curricular s’hauria d’ensenyar per dret propi, així com connectar-se a d’altres a través d’estàndards i avaluacions.

  • STEAM és un enfocament integrat de l’aprenentatge que requereix una connexió intencionada entre estàndards, avaluacions i disseny de lliçons / implementació
  • Les veritables experiències de STEAM impliquen dos o més estàndards de Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Matemàtiques i Arts, que s’han d’ensenyar i avaluar a través d’ells
  • La investigació, la col·laboració i l’èmfasi en l’aprenentatge basat en processos són el cor del plantejament STEAM
  • Utilitzar i integrar les arts és essencial per a una autèntica iniciativa STEAM [Font]

Els resultats finals són estudiants que prenen riscos responsables, participen en l’aprenentatge basat en l’experiència, persisteixen en la resolució de problemes, abracen la col·laboració i treballen en el procés creatiu. [Font]

 

  1. INVESTIGAR:  En aquesta etapa s’exploren una àmplia gamma de temes, idees o problemes en una àrea de contingut en particular. Es cerca aquella pregunta essencial que es voldriarespondre.

2. DESCOBRIR:  Es crea un mapa d’esquema curricular sobre el tema, idea o el problema triats. Es col·loca el focus triat al centre d’un paper i s’envolta de tot allò que pugui influir.  Es detectes tendències, patrons o àrees que cal explorar més profundament.

  1. CONNECTAR: Un cop creat el  mapa d’esquema curricular, es seleccionen una o dues àrees STEAM connectades al tema triat. A partir d’aquí, es pot crear un nou mapa curricular que integra aquestes connexions i es prerara la seva avaluació.

4. CREAR:  Una vegada que els estàndards i les avaluacions s’alineen entre les àrees de contingut selecciona

des, es pot desenvolupar l’ aprenentatge sobre el tema d’origen a través de les connexions seleccionades. Aquest procés comporta consultes i reptes, on els estudiants hauran d’utilitzar el coneixement dels continguts per influir en el context de la situació i arribar a la conclusió del projecte.

5. REFLEXIONAR:  Una vegada que els estudiants han completat el seu projecte, han de poder tenir temps per reflexionar i criticar el seu propi treball, així com el dels seus companys. Això es pot fer mitjançant autoavaluacions, rúbriques, etc.  [Font: Eduactioncloset]