Aparells tecnològics

Aparells tecnològics en préstec al centres de la zona

Per reservar el material cal completar la fitxa de préstec:

Per conèixer els recursos i la seva denominació consulteu el catàleg:

 Catàleg

Un cop complimentada la fitxa o fitxes de demanda, cal lliurar-les  per correu electrònic al CRP:  crp-sarria-santgervasi@xtec.cat


Equipament d’ús al CRP

  • Plastificadora de documents
  • Enquadernadora
  • Guillotina