Coordinació Biblioteques Escolars

Seminari de coordinació de biblioteques escolars de Sarrià-Sant Gervasi

Pla de Formació de Zona de Sarrià-Sant Gervasi

Xarxa de professorat de la zona per compartir experiències i intercanviar recursos a l’entorn de la Biblioteca Escolar

Coordina: Rosa Sanchis (INS Montserrat)

Font imatge:  Poplar Kid’s Republic, Pekín

Els objectius de la xarxa són:

  • Facilitar i dinamitzar-ne l’ús de la biblioteca als centres.
  • Compartir estratègies per la millora de cerca d’informació i la competència lectora.
  • Intercanviar opinions sobre activitats d’interès per a millora de la lectura
  • Organitzar, anualment, una Marató de Lectura en veu alta
  • Coordinar accions amb la xarxa de centres públics 0-18 de Sarrià-Sant Gervasi

TEMA de treball 19-20
  • Accions literàries relacionades amb les emocions, arts i creativitat  (tema transversal escollit per la xarxa de centres 0-18)

MARATÓ de LECTURA 2020

 Lectures Marató