Detecció de necessitats de formació

 

La formació permanent del professorat és un recurs del sistema educatiu que contribueix a l’assoliment dels objectius de millora dels centres i del professorat.  Aquesta formació ha de contribuir a la millora dels resultats i dels processos educatius de l’alumnat mitjançant l’enfortiment de les competències professionals del professorat i serveix per confegir el Pla de Formació de Zona

La demanda d’activitats de formació es du a terme al mes de maig mitjançant els formularis de detecció

Formularis de detecció 2020-21:

1.    PFZ Activitats en CENTRE
2.    PFZ Form. Individual
Trobareu la informació completa del període en curs a:

1. Formació en centre

2. Formació per a centres

3. Formació individual
 •  Les activitats de formació en centre s’adrecen a tot el personal adscrit al centre.
 • L’equip directiu haurà de demanar per escrit totes les activitats de formació en centre mitjantcant el formulari específic indicat a sota
 • Assessorament
 • Taller a centre
 • Visites formatives a centres
 • FIC

 

IMPORTANT:  Les demandes hauran de comptar amb el vistiplau de la Inspecció d’Educació. 

Entre el 25 i el 29 de maig, un cop finalitzat el període de detecció, els inspectors/es es posaran en contacte amb cada centre per revisar,  orientar i validar les demandes.

Es dona continuïtat als seminaris i seminaris de coordinació que funcionaven el curs anterior .Els equips directius dels centres hauran d’efectuar la demanda tot indicant quines persones dels seus claustres estan interessades en cadascuna de les ofertes plantejades:

 • Seminari d’inclusió i atenció a la diversitat. P/S
 • Seminari de coordinació: Música i creativitat
 • Seminari de dinamització en Tecnologies de l’Aprenentatge -STAC-  PRI
 • Seminari de coordinació de Biblioteques escolars. P/S
 • Seminari de coord. de tutors/es de 6è de Primària i 1r d’ESO
 • Seminari de coord. caps d’estudi centres públics. P/S 
 • Seminari de coordinació direccions de centres públics. P/S
 • Seminari coord. d’equips directius d’escoles d’Educació Especial
 • Seminari de coordinació de Llengües estrangeres P/S
 • Coordinació Bressol/Parvulari (EI)
Propostes dels centres o de la comissió en formació individual

Els centres interessats poden fer propostes de formació intercentres:

 • Conferències
 • Cursos i tallers intercentres
 • Intercanvis d’experiències, jornades…

Es poden fer suggeriments mitjançant el formulari de sota.

 

Igualment, podeu fer altres propostes de formació individual

 

La comissió estudiarà les demandes i les atendrà en la mesura de les possibilitats del Servei Educatiu