Detecció de necessitats de formació

La formació permanent del professorat és un recurs del sistema educatiu que contribueix a l’assoliment dels objectius de millora dels centres i del professorat.  Aquesta formació ha de contribuir a la millora dels resultats i dels processos educatius de l’alumnat mitjançant l’enfortiment de les competències professionals del professorat i serveix per confegir el Pla de Formació de Zona

La demanda d’activitats de formació es du a terme al mes de maig mitjançant els formularis de detecció

 


Abans d’omplir aquests qüestionaris es recomana tenir preparades totes les respostes i haver consultat el document sobre la formació permanent del professorat. Criteris, instruccions i orientacions curs 2021-2022.

Formularis actius del 10 de maig fins al 27 de maig de 2021.

Proposta de FORMACIÓ EN CENTRE

form_taronja

Accés FORMULARI

Participació a les modalitats de FORMACIÓ PER A CENTRE

form_verdAccés FORMULARI

Proposta de FORMACIÓ INDIVIDUAL

Accés FORMULARI

Comproveu les característiques de cada modalitat formativa a les pàgines corresponents:
Les pàgines 41,42,43,44, 45 i 46 dels Criteris, instruccions i orientacions 2021-2022 (Apartat 10.1 Modalitats de formació en centre) Les pàgines 47, 48 i 49  del document Criteris, instruccions i orientacions curs 2020-2021 (Apartat 10.2 Modalitats de formació per a centres) Les pàgines 50,51,52,53,54, 55 i 56 dels Criteris, instruccions i orientacions 2021-2021 (Apartat 10.3 Modalitats de formació individual)
 • Assessorament
 • Formació interna de centre (FIC)
 • Taller a centre
 • Visita formativa a centre – Material per a organitzar i gestionar la proposta formativa de Visita a centre
 • Seminaris de coordinació
 • Curs / seminari d’equips de centre
 • Taller d’equips de centre
 • Taller
 • Curs
 • Seminari
 • Grup de treball
 • Conferència, cicle de conferències, taula rodona, trobada pedagògica, intercanvi d’experiències, jornades (mínim 5 hores) i cicles de conferències

Quant a la formació per a centres es dona continuïtat als seminaris i seminaris de coordinació que funcionaven el curs anterior  Els equips directius dels centres hauran d’efectuar la demanda tot indicant quines persones dels seus claustres estan interessades en cadascuna de les ofertes plantejades:

 • Seminari per a una escola inclusiva. P/S
 • Seminari de coordinació: Música i creativitat
 • Xarxa territorial de Cultura Digital (XTCD). P/S
 • Seminari de coordinació de Biblioteques escolars. P/S
 • Seminari de coordinació de robòtica educativa
 • Seminari de coord. de tutors/es de 6è de Primària i 1r d’ESO
 • Seminari de coord. caps d’estudi centres públics. P/S 
 • Seminari de coordinació direccions de centres públics. P/S
 • Seminari coord. d’equips directius d’escoles d’Educació Especial
 • Coordinació Bressol/Parvulari (EI)
 • Seminari d’audició i llenguatge