Recursos

Una de les línies principals d’actuació del nostre CRP, és la d’oferir i assessorar en recursos pedagògics a centres, docents i comunitat educativa per mitjà de diferents accions:

 Elaboració, recull, adquisició i préstec de materials específics:

Catalogació dels recursos educatius del medi local i comarcal i elaboració de pautes i informacions complementàries per facilitar- ne l’ús.  Aquests recursos es mostren a l’aplicatiu Merlí