Dinamització

Una de les quatre línies principals d’actuació del nostre CRP, és la de donar suport  a la comunitat de centres docents i els seu alumnat,fomentant i organitzant activitats de cohesió i intercanvi, ja siguin curriculars, lúdiques, culturals o esportives. 

La funció dinamitzadora del CRP es centra en donar suport  a la comunitat de centres docents i el seu alumnat, per tal d’enfortir la tasca docent competencial.  El més característic d’aquest eix de treball és que el destinatari final és l’alumnat. La majoria d’aquestes activitats impliquen la participació activa del docent, la convivència i cohesió de l’alumnat així com  l’intercanvi d’experiències entre diferents centes.

Seguint instruccions del pla de contingència del Departament per la la situació excepcional (covid19),
el primer trimestre del curs 2020-21, NO es duran a terme les activitats de dinamització que suposin reunions de mes de 10 persones.

Al gener us informarem sobre com evoluciona la situació excepcional.

Llista d’activitats de dinamització

Els objectius de les activitats de dinamització educativa són els següents:

  • Promoure la interrelació i cohesió social de la comunitat educativa amb l’entorn.
  • Fomentar la participació activa dels centres per afavorir processos i contextos d’aprenentatge singulars i competencialment enriquits.
  • Potenciar la dimensió social de les persones, afavorint els processos i contextos d’aprenentatge inclusius en els quals  s’accepten  les diferències i es respecten les singularitats, tot posant èmfasi en les valors i les emocions.

 

Amb el suport del Districte de Sarrià-Sant Gervasi