La formació permanent és un recurs del sistema educatiu que contribueix a l’assoliment dels objectius de millora dels centres i del professorat. Forma part les  línies principals d’actuació del nostre CRP i es concreta en impulsar, organitzar i gestionar  l’execució i el seguiment de les activitats de formació permanent mitjançant el Pla de Formació de Zona

Aquí trobareu les informacions actualitzades en relació al PFZ i altres propostes formatives.