Innovació

Suport a plans i projectes  

Innovació educativa i millora de les competències bàsiques 

Una de les línies principals d’actuació del nostre servei, és la de donar suport i assessorament als centres, en plans, programes o projectes de centre d’innovació educativa  i millora de les competències bàsiques (c.b.), tot aportant informació, recursos i formació.

El Departament d’Ensenyament considera la innovació com un dels motors de canvi del sistema educatiu i un element important per millorar-ne la qualitat i la progressiva adequació als reptes que l’evolució social planteja. Una educació innovadora és aquella que incideix en allò que s’ensenya i en com s’aprèn, que prioritza el gust per aprendre, l’estímul a pensar i l’esforç per entendre i que ajuda a despertar el sentit crític de l’alumnat i del professorat. Les finalitats bàsiques de qualsevol innovació han de ser millorar l’èxit escolar de tot l’alumnat, i promoure l’esforç de tots per aconseguir l’excel·lència educativa.

El Servei Educatiu posa a disposició dels centres el seu suport en el procés d’indagació de noves idees, propostes i aportacions que comportin un canvi en els contexts i en la pràctica educativa a les aules, tot entenent que la innovació no és una activitat puntual sinó un llarg viatge que s’atura a contemplar la vida a les aules, l’organització dels centres, la dinàmica de la comunitat educativa