Pla d’educació digital de Catalunya 2020-23

El Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023, té com a objectiu contribuir al desenvolupament de les competències digitals que els ciutadans i les ciutadanes necessiten per viure i treballar en una societat caracteritzada per les transformacions i els canvis accelerats derivats de les mateixes tecnologies. Amb aquest Pla es vol situar Catalunya com un país capdavanter en l’ús educatiu de la tecnologia per a l’èxit educatiu i social, al mateix temps que es pretén millorar la competència digital de l’alumnat, el professorat i els centres educatius en el marc de la transformació educativa.

Desplegament PEDC

Durant aquest curs 2020-2021, els centres públics dependents del Departament d’Educació rebran ordinadors portàtils que posaran a disposició de tot l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i CFGM, així com de l’alumnat de 5è i 6è de primària, 1r i 2n d’ESO i CFGS que no disposi d’ordinador a les seves llars.

El Departament d’Educació proporcionarà també equips de connectivitat MiFi a tots els centres públics i concertats, destinats a l’alumnat que no disposi de connexió a Internet a la seva llar. L’estimació inicial del nombre d’alumnes que requeriran aquests dispositius es va fer a partir de les dades recollides al qüestionari realitzat el passat mes de juliol.

El Departament d’Educació posa en marxa un sistema d’identificació digital que assignarà a cada alumne/a un identificador únic i una contrasenya a partir de les dades existents al Registre d’alumnes de Catalunya (RALC).

EQUIPAMENTS

FORMACIÓ

ORIENTACIONS

XTCD Xarxa Territorial de Cultura Digital

 

EQUIPAMENTS

Projecte d’acceleració per a la transformació digital dels centres

En el marc del Pla d’educació digital de Catalunya, el Projecte d’acceleració de la transformació digital desplega les intervencions referides a connectivitats, equipaments d’alumnat i equipaments del professorat als centres. Aquest desplegament s’esglaonarà al llarg dels tres cursos del pla.

·      Informacions pel centre per l’inici de curs 2021-2022   

APLICACIONS DE GESTIÓ D’USUARIS I EQUIPS
GESTIÓ ALUMNAT Manual de l’aplicació IDI
GESTIÓ EQUIPS
LLIURAMENT ASIGNACIÓ, ESBORRAT I RESTABLIMENT EQUIPS
LLIURAMENT EQUIPS
ASSIGNACIÓ EQUIPS
ESBORRAT EQUIPS Inici i Final de curs: Procés d’esborrat dels equips d’alumnes i docents
RESTABLIMENT EQUIPS Procés de restabliment dels equips d’alumnes
CONECTIVITAT
MIFIS

WIFI

APLICACIONS COMPANY PORTAL Manual de suport del Portal d’aplicacions corporatiu – Company portal
LINKAT WINDOWS 10

Orientacions PEDC

Un dels objectius del Pla és assegurar que els alumnes de Catalunya siguin digitalment competents en acabar l’ensenyament obligatori. Per tal de treballar aquest objectiu, cal posar a l’abast dels centres, dels docents i dels alumnes recursos i materials digitals adients que permetin tant l’aprenentatge a les aules com l’aprenentatge autònom, així com orientacions metodològiques adreçades a l’assoliment de la competència digital de l’alumnat

Centres digitalment competents

Docents digitalment competents

Alumnat digitalment competent

Famílies digitals

·     Web del projecte Famílies digitals

FORMACIÓ PEDC

La competència docent és un dels factors més determinants en la qualitat de l’acció educativa. En la seva pràctica diària, el professorat ha de desenvolupar la competència digital docent de manera integral. Per fer front a aquesta necessitat el Departament d’Educació porta a terme un seguit d’actuacions amb la finalitat d’assegurar la competència digital tant dels docents en actiu com dels docents de nova incorporació.

XTCD   

Xarxa territorial Cultura Digital

XCCD
XCDC
XEDC

Estratègia digital de centre

EDC
Mentoria
 FIC

Activitats d’autoaprenentatge

EVAs

 

Espais CD

El Pla d'educació digital de Catalunya 2020-2023, presentat pel Departament d'Educació en el marc de la XII legislatura, té com a objectiu contribuir al desenvolupament de les competències digitals que els ciutadans i les ciutadanes necessiten per viure i treballar en una societat caracteritzada per les transformacions i els canvis accelerats derivats de les mateixes tecnologies. Amb aquest Pla es vol situar Catalunya com un país capdavanter en l'ús educatiu de la tecnologia per a l'èxit educatiu i social, al mateix temps que es pretén millorar la competència digital de l'alumnat, el professorat i els centres educatius en el marc de la transformació educativa.

Els objectius del Pla són:

• Assegurar que els alumnes de Catalunya siguin digitalment competents en acabar l'ensenyament obligatori.
• Augmentar el nombre de professorat que tingui la competència digital docent entesa com una competència clau del segle XXI
• Teixir una xarxa de país amb centres digitalment transformats que facilitin l'aprenentatge en el marc de la transformació educativa.

Accés Departament
Accés Departament

Accés vídeo explicatiu
Vídeo explicatiu

Pla d'educació digital
Accés al document

Projecte d'acceleració de la transformació digital
Acceleració digital

Formació
Formació

Orientacions i materials
Orientacions i materials

Informacions i accions
Informacions i accions

Recull de les informacions rellevants derivades de la reunió de Junta Central de directores i directors del dia 11 de març de 2021 sobre el Pla d’Educació Digital de Catalunya.
Desplegament CEB (aclarimets en blau)

L'estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d'actuació d'un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital.

Per aconseguir aquesta competència digital l'EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s'han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d'innovació i de millora contínua.

Els objectius de l'EDC es poden agrupar en cinc àmbits, que tenen com a fita el màxim assoliment de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre:

  • Assoliment de la competència digital
  • Planificació estratègica i organització
  • Metodologies didàctiques i innovació
  • Inclusió digital i de gènere
  • Seguretat i protecció de dades

Accés web Departament
Accés web Departament

Accés NODES
Accés NODES

Accés al vídeo explicatiu
Vídeo explicatiu

Accés plataforma
SELFI

El Pla d'educació digital de Catalunya 2020-2023 té per objectiu contribuir al desenvolupament de les competències digitals que els ciutadans i les ciutadanes necessiten per viure i treballar en una societat immersa en constants transformacions i canvis.

Per tal d'assolir aquest objectiu és necessari assegurar la connectivitat dels centres educatius i proporcionar els equipaments necessaris a alumnes i docents. És en aquesta línia que el Pla recull com a objectiu específic:

Objectiu específic 1. Garantir que l'alumnat, els docents i els centres comptin amb les infraestructures i l'equipament digital necessari per assegurar el correcte desenvolupament de les activitats d'ensenyament i aprenentatge.

En el marc del Pla d'educació digital de Catalunya, el Projecte d'acceleració de la transformació digital desplega les intervencions referides a connectivitats, equipaments d'alumnat i equipaments del professorat als centres que es començaran a executar a partir del mes de novembre. Aquest desplegament s'esglaonarà al llarg dels tres cursos del pla.

Accés web Departament
Accés web Departament

Accés NODES
Accés NODES

La Xarxa Territorial de Cultura Digital – #XTCD – és el punt de trobada de les accions per a la transformació digital dels centres educatius de Catalunya, treballant en xarxa per a construir coneixement i millorar la competència digital d’alumnat, docents i centres .

Una proposta oberta per a tot el professorat per facilitar suport i recursos als centres. Compta amb espais digitals per afavorir la reflexió i compartir coneixement.

Accés web Departament
Accés web Departament

Accés NODES
Accés NODES

El Pla d’Acció, centre educatius en línia, s’inicia en ple confinament per oferir suport a les necessitats dels centres en un context d’educació en línia.

Durant el curs 2020-2021, el pla segueix amb noves accions amb l’objectiu d’impulsar els processos d’educació híbrida a través de la formació docent, l’oferta de recursos educatius digitals i la promoció de xarxes entre els agents educatius.

Accés a la web Departament
Accés a la web Departament

Alexandria, repositori propostes didàctiques
Alexandria

Accés vídeo explicatiu
Vídeo explicatiu

Claustre obert a la recerca educativa
Claustre obert a la recerca educativa

Arran de la situació de confinament que va provocar la Covid 19, vam obrir un espai a la web on fer-nos ressò dels recursos digitals que cobrissin les primeres necessitats digitals, els diferents currículums així com materials que ens ajudéssim en la gestió emocional. Seguim amb la mateixa mirada i en la mesura del possible anirem incloent recursos.

Accés pag. pròpia
Accés pag. pròpia

A partir del pla de Govern 2011-2014 es va desenvolupa un pla de transformació Global dels centres educatius que tenia com a objectius bàsics:

  • La millora de la competència digital
  • La transformació del lloc de treball
  • La millora de les infraestructures
  • La millora de les xarxes de telecomunicacions

En aquesta web també hi trobarem tot un seguit de propostes didàctiques presentades per diferents centres.

Transformació Digital de Centre [ NODES]
Transformació Digital de Centre

Enllaços a diferents document que ofereixen orientacions sobre la competència digital per a diferents perfils.

Orientacions CD
Orientacions CD

CD Primària
CD Primària

CD ESO
CD ESO

CD Professorat
CD Professorat

vídeo CD

Vídeo CD primària

Vídeo CD secundària

Plantilla rúbrica

En aquesta secció trobareu publicacions editades pel Departament d'Educació de temes específics, com propostes didàctiques i metodològiques, recursos pedagògics i altres eines per als centres educatius.

Accés als documents
Accés als documents

Des del Pla d’educació digital de Catalunya 2020-23 i el Pla de millora d’oportunitats educatives, impulsats des del Departament d’Educació, neix la iniciativa Famílies digitals per facilitar l’adquisició de la competència digital per part de les famílies i donar resposta des de l’acompanyament a les seves necessitats.

Accés vídeo

Accés Departament

Object., línies actuació

Recursos

 

L'objectiu del document és el de facilitar les tasques de la coordinació digital de centre, tot acotant i definint les tasques de la coordinació digital, indicant quines són les que pertoquen al coordinador o coordinadora digital de centre en funció del seu encàrrec de servei, tal com es defineix als documents d'organització i gestió de centres educatius (DOIGC), i quines són les que poden ser delegables i executades per altres docents o personal PAS del centre educatiu.

Accés al document

Des del Pla d’educació digital de Catalunya 2020-23 i el Pla de millora d’oportunitats educatives, impulsats des del Departament d’Educació, neix la iniciativa Famílies digitals per facilitar l’adquisició de la competència digital per part de les famílies i donar resposta des de l’acompanyament a les seves necessitats.

Accés a la web