Servei Educatiu

Els serveis educatius del Departament d’Ensenyament donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris. Cada servei educatiu està format per diferents equips multidisciplinars:

  • CRP  Centre de recursos pedagògics
  • EAP  Equip d’assesorament i orientació psicopedagògic
  • ELIC Equip d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social