Aquest apartat té la finalitat d’acompanyar els centres amb recursos, experiències, documents, etc., a partir de les diferents etapes que, de manera genèrica, corresponen al desenvolupament d’un projecte d’Aprenentatge i Servei Comunitari.

Aquest material es desplega en els següents subapartats tal i com es pot veure en el navegador de l’esquerra:

inici

Preparar

engegar

Realitzar

avaluacioAvaluar