Tots els centres educatius públics de Sarrià-Sant Gervasi participen d’un un projecte educatiu comú centrat en desenvolupar  una educació integral i de qualitat que faciliti que els infants i joves esdevinguin persones competents i ciutadans responsables per a la societat del segle XXI. La xarxa de centres públics (0-18) de Sarrià-Sant Gervasi està formada per 6 escoles bressol municipals, 6 escoles d’educació infantil i primària, 2 instituts d’educació  secundària, 1 institut-escola, 1 escola oficial d’idiomes i 1 centre d’educació especial.

Aquest projecte compta amb la implicació i el suport del servei educatiu, la inspecció educativa i el districte.

El projecte educatiu de zona de Sarrià-Sant Gervasi s’articula a partir de les línies següents:

 • Consolidar una línia pedagògica comuna dels centres, garantint la continuïtat entre les etapes educatives.
 • Avançar des del  treball en xarxa en la recerca i la innovació educativa.
 • Integrar la institució escolar com un element nuclear de la dinàmica  del districte.
 • Intensificar el compromís amb les famílies i el barri
 •  Acordar, anualment, un tema de treball comú entre tots els centres de la xarxa

Accès al projecte educatiu

 

Continuïtat des de l’escola bressol fins a l’institut

Es treballa per a assegurar una escolarització cohesionada per a tots els infants i joves de la zona educativa dels 0 als 18 anys:

 • Garantir la comunicació en el pas de l’alumnat entre les etapes educatives.
 • Acompanyar l’alumnat i les seves famílies en el pas de bressol a primària i de primària a secundària.
 • Coordinar els projectes de centre, que són la garantia d’una pluralitat d’oferta dins del marc d’una escola inclusiva.
 • Fomentar la divulgació i el coneixement de les bones pràctiques, activitats adreçades a tota la comunitat educativa.

D’aquesta manera, les famílies tenen l’oportunitat de rebre tot el suport  per a la continuïtat pedagògica des de l’escola bressol fins a l’institut.

 

 

 

 

Coordinació pedagògica entre tots els centres de la xarxa

Els centres educatius de la Xarxa 0-18 es coordinen en l’àmbit pedagògic i organitzatiu a diferents nivells. El professorat participa d’una formació contínua dins del Pla de Formació de Zona  per a intercanviar experiències i aprofundir en el projecte comú:

 • Seminari de coordinació de direccions de centres públics
 • Seminari de coordinació de caps d’estudis de les escoles i coordinadors pedagògics dels instituts
 • Seminari de coordinació de tutors 6è / ESO1
 • Seminari de coordinació de biblioteques escolars
 • Coordinació d’escoles Bressol (0-3) i parvulari (3-6)

La coordinació dels equips docents centra la mirada en reflexionar, compartir i integrar diferents metodologies i estratègies didàctiques per tal que el recorregut de l’alumnat dels 0 als 18 anys mantingui una coherència pedagògica.

Les  actuacions de coordinació pedagògica i organitzativa per a aconseguir en la zona una millora en la qualitat de l’educació de l’etapa bàsica i una oferta educativa equilibrada i cohesionada que eviti la desigualtat entre els centres i afavoreixi la col·laboració.