VIII Jocs Florals Escolars de Catalunya 2021

La convocatòria dels Jocs Florals Escolars de Catalunya s’adreça als centres d’educació primària i educació secundària obligatòria amb la finalitat d’estimular l’expressió escrita dels alumnes, aprofitant una tradició cultural ben arrelada a Catalunya.

El Departament d’Educació convoca els VIII Jocs Florals Escolars de Catalunya 2021, que contempla les modalitats de poesia, prosa i conte audiovisual il·lustrat. L’objectiu del certamen és potenciar la creació literària i mitjançant el conte audiovisual il·lustrat promoure el treball interdisciplinari des de l’àmbit lingüístic, l’àmbit digital i l’àmbit artístic.

NOVETAT. En aquesta convocatòria, per tal d’impulsar la producció de textos escrits en poesia, a cada categoria es premiarà una producció escrita en poesia i una altra en prosa. Així, passen a ser 15 categories establertes:

• A1. Alumnat del cicle inicial d’educació primària prosa
• A2. Alumnat del cicle inicial d’educació primària poesia
• B1. Alumnat del cicle mitjà d’educació primària prosa
• B2. Alumnat del cicle mitjà d’educació primària poesia
• C1. Alumnat del cicle superior d’educació primària prosa
• C2. Alumnat del cicle superior d’educació primària poesia
• D1. Alumnat d’educació especial d’educació primària prosa
• D2. Alumnat d’educació especial d’educació primària poesia
• E1. Alumnat d’educació especial d’educació secundària obligatòria prosa
• E2. Alumnat d’educació especial d’educació secundària obligatòria poesia
• F1. Alumnat de 1r i 2n d’educació secundària obligatòria prosa
• F2. Alumnat de 1r i 2n d’educació secundària obligatòria poesia
• G1. Alumnat de 3r i 4t d’educació secundària obligatòria prosa
• G2. Alumnat de 3r i 4t d’educació secundària obligatòria poesia
• H. Conte audiovisual i il·lustrat per a tot l’alumnat de primària

Els treballs presentats han de ser col·lectius excepte les categories F1, F2, G1 i G2 que hauran de ser individuals. En el cas de ser col·lectius cada centre pot decidir el nombre d’alumnat que hi participa.

En el bloc Conte audiovisual il·lustrat  podeu trobar una proposta  per a treballar el conte audiovisual com a projecte de treball interdisciplinari, així com un llistat de recursos d’àudio i vídeo que es pot utilitzar per a l’elaboració del conte audiovisual.

Cada centre participant haurà de triar un text per a cada categoria en la que estigui inscrit entre els treballs presentats per l’alumnat i s’enviaran, abans del dia 28 d’abril, als Serveis educatius de zona en format digital.

Els treballs dels/les alumnes hauran d’anar signats amb pseudònim.

Els centres participants hauran de lliurar, conjuntament amb els treballs, el llistat d’alumnes: