Jornada: “Les escoles lliures de violències”

El proper dia 9 d’abril, de 10h a 12h, es durà a terme la presentació del Pla de les escoles lliures de violències en format virtual, acte organitzat des de la Direcció General de Currículum i Personalització, i concretament des de la Subdirecció d’Educació Inclusiva. En aquest acte es dóna el tret de sortida al Pla de les escoles lliures de violències, per tal de donar resposta a totes les situacions de violència en l’àmbit educatiu.

El Pla les escoles lliures de violències és fruit de la voluntat decidida del Departament d’Educació per aconseguir Escoles Segures , no només per afrontar epidèmies sanitàries, també per garantir la seva funció educativa i per preservar la intimitat i els drets d’infants i joves. Lluitar decididament contra les violències ha estat una de les premisses essencials del Departament en aquesta legislatura. No ha estat fàcil —res no ho és— , perquè ha calgut vèncer resistències i inèrcies, internes i externes, enquistades en anys de silencis i d’actuacions no sempre suficientment
decidides. L’escola no és aliena a la societat, sinó un reflex. Però l’escola gairebé sempre n’ha estat a l’avançada. I en la lluita contra les violències hi ha de ser com mai, i més quan el nostre alumnat, objecte i subjecte del sistema educatiu, és menor d’edat. I en som del tot responsables.

Serà una jornada acompanyada d’experteses en la temàtica on es presentarà la nova web app, una eina per denunciar situacions de violència, trencar el silenci i oferir ajuda especialitzada per a l’alumnat i tota la comunitat educativa.

El programa de la sessió consta de:

·       Presentació institucional.

·       Presentació de la Unitat de Suport a l’Alumnat en situació de Violència (USAV).

·       Entrevistes a càrrec d’experteses en violències

o   Emilie Rivas, de Save the Children

o   Montse Pineda, de Creación Positiva

o   Montserrat Vilarrasa, de Fundació catalana síndrome de down

·       Presentació de l’eina per a la comunicació de casos

Les Jornades s’emetran pel Canal de Youtube d’Educació i disposarem de Xat obert per a comentaris, aportacions o dubtes.