I Congrés d’Educació Pública de Catalunya

El Servei Educatiu del Garraf donem suport al Congrés d’Educació Pública i alhora, volem recomanar als centres educatius del Garraf que valorin i es plantegin de formar part d’aquest procés de reflexió, debat i construcció de l’Educació Pública.

Què és el Congrés ?

Aquesta iniciativa sorgeix en una primera trobada entre escoles i persones relacionades amb l’educació, el món universitari i entitats diverses, per definir una iniciativa col.lectiva que comportés una acció per parlar d’educació. El resultat va ser la idea de convocar un Congrés de l’educació Pública de Catalunya.

La característica clau del Congrés és que l’organització recau en els propis centres educatius públics (educació infantil, educació primària, educació secundària, educació d’adults, educació especial…), que són els que hauran d’organitzar els debats i elaborar-ne les conclusions. Es vol que el Congrés sigui la veu d’escoles i instituts a través de les seves comunitats educatives (professorat, famílies, alumnat).

T’interessa participar-hi ?