Recursos i formació extraordinària oberta

Des del Departament d’Educació us animem a aprofitar aquests dies per aprofundir en aquells aspectes que tenen a veure amb la vostra pràctica docent i també per prendre part en diferents activitats de formació a distància. Per fer-ho, us oferim, tot seguit, la nova proposta formativa creada en el marc d’aquest context extraordinari.

Igualment, a l’apartat de recursos hi trobareu un recull actualitzat de recursos i activitats didàctiques en línia que us pot ser d’ajut.

Més informació