ProBot

Pro bot és un robot que permet la seva programació amb instruccions senzilles, però destaquen altres possibilitats que fan que aquest robot pugui treballar amb conceptes matemàtics.

  • Es pot utilitzar només amb les fletxes de programació, però amb les tecles numèriques podem fer que avanci o retrocedeixi des d’1 cm fins a 5m i que giri des de 1º fins a 500º.
  • Pot repetiri una sola acció o una seqüència d’ordres. També guarda programes en memòria per a executar-los amb una sola instrucció.
  • Té sensors de llum, so i contacte, emet 7 sons diferents i encén i apaga els fars davanters. Tot és programable. Gràcies als seus precisos moviments, pot crear dibuixos i treballar, per exemple, els polígons.

Aquesta maleta està adreçada a l’alumnat des d’educació primària fins a secundària.

Manual d’usuari
Explicació del ProBot al seminari TAC
Blog de robòtica ecucativa de Xavier Rosell