Stem4Teachers

L’Associació Educativa Itscool, fundada l’any 2013, pretén promoure i motivar cap als estudis vinculats a les carreres de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) entre els joves de Primària i Secundària, els professors i escoles i les famílies. El comitè d’impuls el formen les universitats i escoles universitàries de Catalunya que ofereixen graus TIC, la Generalitat (Universitat i Ensenyament), la Federació de Pares i Mares d’alumnes de Catalunya, la Fundació Barcelona FP amb el suport d’empreses privades. Stem4Teachers és el resultat de la col·laboració i sinergies de diferents organitzacions i empreses

Tallers STEM pels centres docents:

  • Scratch, impressió 3D i Tinkercad
  • Programació creativa amb micro:bit i MakeCode
  • Avions de paper

Més informació