#Jo em quedo a casa

Des del Departament d’Educació us animem a aprofitar aquests dies per aprofundir en aquells aspectes que tenen a veure amb la vostra pràctica docent i també per prendre part en diferents activitats de formació a distància. Per fer-ho, us oferim un recull actualitzat de recursos i activitats didàctiques en línia que us pot ser d’ajut tant a l’hora d’elaborar propostes didàctiques com si voleu fer-lo arribar al vostre alumnat per tal que pugui avançar en el seu procés d’aprenentatge, malgrat l’aturada de l’activitat presencial.

Tots els centres que disposeu de Nodes podeu afegir l’etiqueta #joemquedoacasa a tots aquells articles amb recursos educatius perquè puguin ser recollits via sinapsis en aquest nou espai. tant poden ser recursos del Departament com recursos externs.