Detecció de necessitats formatives del PFZ per al curs 2021-2022

Iniciem el procés de detecció de necessitats formatives de la zona del Garraf corresponen al curs 2021-2022.

Ja podeu consultar els “Criteris, instruccions i orientacions per a la formació permanent del professorat 2021-2022”, on hi ha la planificació i la gestió de les propostes formatives de totes les unitats del Departament d’Educació implicades en la formació i el desenvolupament professional docent. En aquest mateix document es confirma que segueix vigent per al moment la instrucció 6/2020, 30 de juny, que estableix que la formació s’ha de portar a terme de forma virtual.

Així mateix podeu consultar el catàleg de formacions de l’equip LIC:

https://drive.google.com/file/d/1HSfvHpBZy7oS1Eu3w8Hp6P5R3oB0GuDP/view?usp=sharing

Per tal de facilitar la recollida de propostes, hem posat a disposició dels centres un formulari per sol·licitar la formació en centre, i també posem a disposició dels docents un altre formulari per proposar formacions obertes de caire individuals i per a centres que puguin ser del seu interès.

El termini per omplir els formularis de sol·licitud és el 14 de maig de 2021.
Calendari 2021-2022:

 

Procés Dates
Detecció de necessitats dels centres educatius Fins el 14 de maig de 2021
Reunió SE/ST posada en comú demandes i oferta Fins el 30 de maig de 2021
Introducció de la proposta a l’aplicació GTAF Fins el 6 de juny de 2021
Anàlisi i aprovació de la proposta dels PFZ a la Comissió d’Ordenació Educativa Territorial de cada un dels ST Fins el 14 de juny de 2021
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament Fins el 30 de juny
Publicació de les activitats aprovades Juliol – Agost