Detecció de necessitats Curs 2020-2021

Inici del segon torn del procés de detecció de necessitats formatives de la zona i elaboració de les propostes de formació per tal de poder programar les activitats de formació del professorat corresponents al segon quatrimestre del present curs que s’inclouran el Pla de Formació de Zona del Garraf per al curs 2020-2021.

Prioritats. Resum document Planificació de la Formació 2020-2021

Les propostes formatives corresponents al segon quatrimestre del curs escolar 2020-21 s’han de planificar inicialment mitjançant l’ús de les tecnologies digitals, en format no presencial.

Tipus i modalitats de formació:

Tipus de formació Modalitat
formativa
Nombre màxim de sol·licituds Màxim d’hores a sol·licitar
Formació en centre Assessorament
FIC
Taller a centre
Visita a centre
3  –
Formació per a centres Seminari coordinació
Formació equips centre
Taller d’equips de centre
4
Formació pel professorat de diferents centres amb persona formadora i de reflexió entre iguals Taller
Curs
Seminari
Grup de treball
5 100 h.
Cursos i seminaris semipresencials i no presencials organitzats pels serveis centrals 2
Activitats de dinamització, sensibilització i difusió Conferència Jornada Taula rodona Presentació experiències 3

Calendari e
stablert en el document de Gestió i calendari de l’oferta formativa del curs 2020-2021 per aquest segon torn és el següent:
  • Solicitud de formació: fins el 31 d’octubre de 2020
  • Presentació a la Comissió PFZ:  entre el 5 i 15 de novembre de 2020
  • Aprovació i publicació d’activitats: abans del 23 de desembre del 2020
  • Inscripcions a les activitats: del 8 al al 19 de gener del 2021
  • Consulta d’assignacions: 30 de gener de 2021
  • Inici de les formacions: 4 de febrer de 2021
Accés als formularis de petició de cada modalitat formativa:
 • Demandes de formació a nivell i/o d’entitats individual  través del correu electrònic del CRP (crp-garraf@xtec.cat)

El document vigent de formació permanent del professorat 20/21 segueix sent el de Criteris, instruccions i orientacions curs 2019-2020.