Pla d’organització

Seguint  la instrucció de la Direcció d’Innovació, Recerca i Cultura Digital, el CdA de Flix ha elaborat, en el marc de l’autonomia i amb l’acompanyament de la inspecció educativa, un pla d’organització bàsic (espais, esglaonaments d’entrades i sortides, franges, utilització dels espais…).

El pla d’organització del servei educatiu estableix, la informació següent:
– Organització espais
– Gestió d’entrades i sortides
– Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19
– Pla de ventilació, neteja i desinfecció

Si desitgeu consultar-lo, el trobareu clicant el següent enllaç:

https://drive.google.com/file/d/1d3qG34ubzb9XpfCrX0Dj_kanW_lSO5iD/view?usp=sharing