El Servei Educatiu restarà tancat
el dijous 5 de desembre per festa de lliure disposició