Procés de concreció de les demandes formatives dels centres (2017/2018)

pfz17-18La formació del professorat és un recurs que ha de contribuir a la millora dels projectes educatius dels centres i a l’enfortiment de les competències professionals del professorat.

El document de criteris, instruccions i orientacions de la formació permanent del professorat per al curs 2017-2018 ha estat coordinada per la Subdirecció General d’Innovació, Formació i Orientació.

En l’elaboració d’aquest document, que ha estat aprovat pel Comitè de Formació, hi ha participat totes les unitats dels serveis centrals amb competències en formació, les seccions de Serveis Educatius i Formació Permanent dels serveis territorials i la Inspecció d’Educació, que presideix les comissions dels plans de formació de zona, i que, com a coneixedora de les necessitats dels centres i del professorat, aporta criteri i ajuda a adequar les possibilitats de formació a les necessitats i demandes del territori.

Aquesta confluència d’actors en l’elaboració del document ens ha de permetre fixar un model organitzatiu en el qual el conjunt de propostes organitzades des dels serveis centrals i des dels diferents àmbits territorials tinguin un sentit únic i es complementin, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats del sistema, dels centres i de les zones.

Aquest model d’avaluació ha de ser compartit entre tots els agents de la formació i ha de contribuir a generar una cultura avaluadora que ha de permetre identificar i constatar en quina mesura es produeixen millores en les actuacions del professorat i dels centres docents relacionades amb les activitats formatives desenvolupades.

Per a concretar les demandes internes dels centres de la demarcació del Servei Educatiu Baix Llobregat-6, així com la disponibilitat del seu professorat en la participació en seminaris, grups de treball o comunitats de pràctica intercentres, s’han previst uns formularis que cal retornar emplenats abans del 31 de maig de 2017.

Accés als criteris, instruccions i orientacions per al curs 2017/2018 sobre Formació permanent del professorat.

Formulari per a la concreció de la demanda de formació interna de centre educatiu.(cal disposar de l’ID de la xtec)

Formulari per a la participació en seminaris, grups de treball i comunitats de pràctica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>