✎ L’avaluació de l’escriptura | Enric Queralt

Novament comptem amb la col·laboració d’Enric Queralt en el cicle de conferències sobre l’escriptura. En aquest ocasió, dimecres 17 d’octubre a les 17:30h, ens parlarà sobre l’avaluació formativa. Ens posarà sobre la taula com podem avaluar escrits, des de les tres competències de la dimensió i  com  fer un zoom a maneres diverses de revisar i corregir per millorar els escrits, amb la participació dels alumnes. Animeu-vos a participar-hi i confirmeu la vostra assistència en aquest enllaç.

Presentació del Decàleg d’escriptura

L’equip LIC del Servei Educatiu de l’Alt Penedès presentarà aquest curs el Decàleg d’escriptura en el marc del Seminari de Directors.
Es tracta d’una proposta del Departament d’Ensenyament que compta amb la col·laboració de D. Cassany i que resumeix les idees força del programa araESCRIC per tal que els centres hi puguin aprofundir.… Llegeix més»

Coordinació secretaris/àries 18-19

Seminari de coordinació secretaris i secretàries dels centres educatius d’infantil i de primària de l’Alt Penedès

Curs 2018-2019: 2010631201 Secretaris/es de primària

CONTINGUTS ENLLAÇOS
Sessió 1: 16/10/2018 Presentació

Recordatori del calendari, tasques i repàs dels documents que tenim a l’espai web (elaborats el curs passat).

Gestió Econòmica Secretaris novells:

Sessió 2: 20/11/2018 Certificats

✓ Custòdia de documents (actes, historials, factures…)

 Reserva bestreta / Actes d’arqueig

✓ IRPF

Avaluacions parcials a esfer@

Sessió 3: 15/01/2019 Liquidació 2018

Pressupost 2019

✓ Model 347

Sessió 4: 19/02/2019 Model 347

Funcionament i ús e-valisa

Els certificats digitals

✓ Excel com a eina de gestió

 Documents de referència del Model 347

Sessió 5: 19/03/2019 Preinscripcions i matrícula Documentació que demana cada escola. (* tema pendent)

Confirmació de plaça (* tema pendent)

Inventari mobiliari

 Exemples d’utilitat dels fulls de càlcul:

Crear inventari de centre:

  • Equipament de centres. Caldrà aplicar un filtre a la columna nom_familia (Filtre: ✓ Mobiliari Escolar)
  • Proposta d’inventari. El full de càlcul 1 està pensat per bloquejar-lo i a la resta de fulls és on s’haurien d’entrar les dades (fulls vinculats).

Correspondència document de text amb un full de càlcul: Document pdf COMBINAR CORRESPONDÈNCIA

Sessió 6: 21/05/2019 Preinscripcions i matrícula Documentació que demana cada escola.

Confirmació de plaça

Traspàs d’informació a l’institut

Novetats esfer@

Avaluació final esfer@

Continuïtat del seminari

Renovació grup coordinador

  • Documentació que demanem a cada escola a l’alumnat nou – buidatge

* Aquesta és la proposta inicial. Totes les sessions són flexibles i es pot modificar el contingut segons les necessitats que vagin sorgint de cada centre.

Seminari de coordinació de caps d’estudi de Primària. Curs 2018-2019

  • Sessió 1 dimecres 24/10/2018 – “Avaluació competencial” a càrrec de Victor Aregall
  • Sessió 2 dimecres 21/11/2018 – Valorar la xerrada del Víctor i compartir algunes experiències d’avaluació competencial que s’estiguin fent a les escoles que participin al seminari. Dinàmica.  Resum de la sessió.
  • Sessió 3 dimecres 13/02/2019 – “Desenvolupament de les competències emocionals” a càrrec de Júlia Prunés. Presentació.
  • Sessió 4 dimecres 20/03/2019 – Visita a un centre que treballi amb alguna metodologia interessant o desenvolupi alguna dinàmica innovadora (ambients, projectes, comunitats d’aprenentatge, kinesologia,…)
  • Sessió 5 dimecres 08/05/2019 – Sessió de tancament per valorar el seminari i fer propostes de temes pel curs vinent.