Matemàtiques Competencials 1 – Lluís Mora

Formació “Matemàtiques competencials – Dimensions” a càrrec de Lluís Mora

Programa de la formació:

 • Sessió 1 dia 3 octubre 2018
  • Presentació i objectius
  • Dimensions i competències
 • Sessió 2 dia 7 novembre 2018
  • Activitats matemàtqiues
  • Dissenyar i/o millorar activitats
  • Valoració de les activitats

Objectius

 • Comprendre les competències i les dimensions
 • Aplicar eines d’anàlisi per determinar les competències
 • Analitzar resultats per explicar i debatre
 • Avaluar els mètodes aplicats i els resultats obtinguts, amb visió crítica
 • Dissenyar un procés d’avaluació d’un conjunt d’activitats

Documents de la sessió 1:

a) Competències bàsiques https://drive.google.com/open?id=1wrvDTfXaXKizqAtuJ2HbTQ-XyitvVC7-

b) Currículum i continguts clau: https://drive.google.com/open?id=1CB1VOzsD7cDXEf6xw-HSB7p2NC1dVns_

c) Dimensions i competències: https://drive.google.com/open?id=19nPkkPW15_x7ws8731h2nJaz67CePZwU

d) Activitats matemàtiques d’exemple https://drive.google.com/open?id=1fsXQ5UHQgqHxioa-JkPhCy17Bf2RS_ZZPB6b6qJTpeM

Carpeta al drive on romandrà tot el material:

https://drive.google.com/open?id=1sx3B2WJlUiDzwt_BlO95MQyfUwAfpcnx

Metodologia de treball

Basada en aquesta publicació:

ALSINA, CLAUDI; BURGUES, CARME; FORTUNY, JOSEP Mª, (1988) MATERIALES PARA CONSTRUIR LA GEOMETRIA Nº 11 SINTESIS EDITORIAL

Es tracta d’una metodologia d’aula-taller o de laboratori:

 • Introducció del tema o de l’objectiu
 • Presentació de temes a treballar
 • Treball individual i en petit grup
 • Discussió i contrast en gran grup
 • Conclusions en una posta en comú
 1. Què entenem per dimensions?

Processos matemàtics:

 • Resolució de problemes
 • Raonament i proves
 • Connexions
 • Comunicació i representació

Totes les dimensions s’han de treballar sempre, el que no vol dir que ho avaluem tot sempre. Els grans blocs de continguts estan tots connectats entre ells.

La representació és un concepte ampli que supera la idea de fer gràfics o imatges, o la representació numèrica, o un text que ho expliqui, vol dir visualitzar les idees matemàtiques.

La resolució de problemes pot ser una metodologia per aprendre matemàtiques, però la recerca diu que no millora significativament l’aprenentatge.

El raonament i prova és el mètode que fem servir per desenvolupar i codificar coneixements. Ha de ser un treball consistent de treball matemàtic.

Les connexions ens proporcionen coneixement més profund i durador, perquè les matemàtiques no són una col·lecció d’apartats aïllats. Exemple: En què s’assembla aquest problema amb els que has estudiat fins ara? En contextos matemàtics o no. Exemple: Quantes vegades ha bategat el cor d’una persona al llarg de la seva vida? Aquest problema és un projecte en si mateix, però el podem reduir a problema només. si volem que sigui un projecte, hi podem fer entrar una gran quantitat de factors: edat, lloc, sexe, tipus de vida…. hi intervenen tants factors que ho poden transformar en un projecte amplíssim.

La comunicació tant oral com escrita és una part essencial. Hi formen part:

 • consolidar i organitzar el pensament matemàtic
 • comunicar el pensament  amb coherència
 • analitzar i avaluar el pensament matemàtic dels altres
 • utilitzar el llenguatge matemàtic amb precisió

2. Què entenem per competències?

Quines accions han de fer els estudiants per aprendre matemàtiques? Treballem amb el document que relaciona les competències amb les dimensions.

Com a recomanació:

 • fer una gradació del què s’ha de fer durant el curs
 • no avaluar tot amb cada activitat
 • no programar totes les dimensions en cada unitat
 • no avaluar tote les dimensions en cada unitat/trimestre
 • tot i treballar-ho tot en conjunt en alguns temes, no avaluar-ho tot cada vegada que avaluem

Ens recomana el llibre de Emma Castellnuovo de geometria.

Competencies: accions per aprendre

Dimensions: processos matemàtics

Treballem amb el document de problemes.

Cada grup treballa un problema i la pregunta que hem de respondre és aquesta: què necessitem saber per planificar-lo.

Posteriorment, treballem amb les competències i decidim quines treballem a cada apartat:

 • Resolució de problemes –  competències 1 i 3
 • Representació – competències 8, 9 i 10
 • Raonament i prova – competències 5
 • Connexions – competències 6 i 7