Per què el nostre grup? Professeurs de Français “Français en Action”

Grup de docents de francès de primària i secundària del Maresme-Vallès Oriental creat per a intercanviar propostes metodològiques, planificar activitats col·laboratives i elaborar materials d’aula compartits.

Objectius

  • Descobrir les diferents accions de francès que es realitzen als centres del voltant i explicar les que es fan en el propi centre.
  • Compartir propostes metodològiques concretes per a innovar en la docència del francès.
  • Reflexionar sobre estratègies de col·laboració per a la creació de jornades, trobades i de material pedagògic.
  • Planificar activitats entre els centres en les que l’alumnat hi estigui implicat.
  • Elaborar materials didàctics per a posar-los en pràctica a l’aula.
  • Compartir i difondre activitats formatives del Departament d’ensenyament i d’altres institucions.

Continguts

  • Elaboració de seqüències didàctiques, basades en els principis de la didàctica del FLE en un context d’integració amb els projectes lingüístics dels centres
  • Programació d’activitats conjuntes inter-centres
  • Difusió de tot tipus d’accions formatives relatives a l’ensenyament i aprenentatge del francès
  • Presentació de les accions de mobilitat, d’intercanvis virtuals, de teatre, de lectura, de cançons, d’expressió oral, de TICE, d’intercomprensió lingüística com a estratègies per al desenvolupament de programes de llengua francesa.

Avaluació

– Els materials didàctics elaborats conjuntament durant les sessions del grup de treball s’implementaran a les aules per a poder fer-ne una reflexió sobre la seva idoneïtat i millorar-les

– Els materials elaborats estaran en préstec, a partir del curs següent al CRP, per tal que d’altres docents els puguin utilitzar. Es farà un recull de tot el material creat i es publicarà per a la seva difusió en una plataforma gestionada pel grup i compartida amb el CRP del VOI. La presència de material en aquest lloc acredita la feina no presencial dels membres del grup.

Destinataris de l’activitat formativa: Professorat de francès de primària i secundària

Coordinadora: Nina Sánchez nsanch23@xtec.cat