Els 6 pilars de la gamificació

1. Un objectiu clar

 

Extracte del vídeo:

Saber què volem aconseguir, on volem arribar.

Concrectar quins són els objectius educatius que vols plantejar.

Què vull aconseguir amb una experiència “gamificada”. La gamificació és una estratègia més.

Què volem que els nostres alumnes s’emportin a casa: relacions, motivació…

Cal generar coses que recordin al cap dels anys.

Cal posar l’alumne al centre de l’aprenentatge.

2. La Narrativa

 

Extracte del vídeo:

Quin món seduirà, motivarà i atraparà a l’aprenent?

En quin món passarà tot el procés, on es mourà l’alumnat?

Les 3 primeres línies d’un llibre, els 5 primers segons d’un vídeo han d’enganxar.

Cal crear un univers on tot allò que es faci tingui sentit en aquell univers.

Podem parlar d’herois, de conquestes o de mons per explorar.

La mirada canvia quan et converteixes en un “dissenyador d’experiències”.

Quantes més coses crearem, més rica serà l’experiència.

3. Les Dinàmiques

 

 

Extracte del vídeo:

Companys de joc, comunitats d’aprenentatge…

Després de tenir clar l’objectiu i en quin món es desenvoluparà, cal concretar com es relacionaran…

Són les experiències que els usuaris tenen i que emergeixen de les “mecàniques”.

Com volem que treballin, sols o cooperativament?

Hi haurà “ranking”? Tots treballaran en un repositori comú?

Cal que hi hagi una evolució de les persones, de totes.

Hi haurà personatges o també observadors?

Si es fan “rankings” cal saber què fer amb ells? Poden generar desmotivació o al contrari. Cal crear moltes experiències per a poder anar sumant.

4. Les Mecàniques

 

 

Extracte del vídeo:

Elements de joc que combinarem per ajudar a aconseguir l’objectiu

Hi ha tres mecàniques clau: un repte clar, un feedback immediat i l’evolució.

Cal ajustar molt bé la manera d’avaluar.

Cal poder tenir opcions de tornar a fer allò que no has fet prou bé.

Cal saber on sóc, quin és el meu progrés.

S’ha de fer evident allò que hem après.

5. Les Tecnologies Digitals

 

 

Extracte del vídeo:

El paper significatiu que juguen les tecnologies digitals.

La gamificació va d’experiència, on les tecnologies digitals ajuden.

Cal crear il·lusió en les persones, de diverses maneres.

No és tant important tenir moltes hores de vol com quants vols diferents has fet.

6. La Validació i Avaluació

Extracte del vídeo:

Jugar a l’aula o gamificar el procés d’ensenyament-aprenentatge? Cal fer-se moltes preguntes sobre la proposta gamificada, per veure si hi ha respostes interessants o no.
S’ha de tenir molt present que l’usuari ho visqui com una experiència.

La nostra proposta ha despertat la curiositat dels nostres alumnes?
Quins elements de l’experiència realment han motivat als alumnes?
L’experiència ha de ser divertida. Cal veure què fa que sigui divertida. Què els diverteix més?
Quins elements de la proposta han fet despertar interès en els alumnes? Quins no? Per què baixa l’interès en alguns moments?