Neuroeducació a 1r cicle d’educació infantil-Seminari de recerca

Què entenem per neuroeducació

La Neuroeducació es considera una nova transdisciplina que neix de la interacció i interrelació entre tres àmbits de coneixement diferents: les neurociències, la psicologia i l’educació. Es pretén contrastar la teòria amb la pràctica i mostrar evidències.

Aquest estudi d’investigació i recerca, lligat al seminari de coordinació i dinàmització de les escoles bressol vol desenvolupar estratègies d’observació i anàlisi per constatar com la neuroeducació pot ajudar al desenvolupament dels infants.

Aquesta experiència pilot es va començar a tres centres de la zona el curs 2016-2017:

 • Escola Bressol Municipal El Gargot de Parets del Vallès
 • Escola Bressol Municipal Giravoltes de Granollers
 • Escola Bressol Municipal Les Orenetes de La Roca del Vallès

Aquest curs 2017-2018, s’hi ha afegit un centre més:

 • Escola Bressol Municipal El Teler de Granollers

La doctora Marta Portero Tresserra és la coordinadora del projecte de recerca.

Tema de la recerca

Utilització de l’espai exterior a l’escola bressol

EB pati

 Objectius
 • Avaluar la freqüència en la que es fa us dels espais exteriors del centre.
 • Conèixer quins factors modulen la utilització de l’espai exterior de l’escola.
 • Identificar les diferències en funció de l’edat: 0-1, 1-2, 2-3.
 • Conèixer la percepció subjectiva de les mestres i les famílies en relació a la utilització de l’espai exterior.
 • Augmentar el temps d’utilització de l’espai exterior de l’escola en totes les edats del primer cicle d’educació infantil.
 Metodologia
 • Observació inicial
 • Intervenció neuroeducativa
 • Observació final
 • Anàlisi, resultats i discussió
 • Presentació i comunicació de les conclusions
 • Seguiment i planificació de treballs futurs