Nous documents de la Xarxa de Competències Bàsiques

La Xarxa de Competències Bàsiques ha elaborat nous documents que posa a disposició de tots els centres:

  1. Una infografia sobre què funciona en una videoconferència.
  2. En relació a la tasca col·lectiva que s’ha proposat als centres que formen part de la XCB aquest curs 2020-2021, una infografia sobre els passos de l’observació entre iguals (docents).
  3. Una proposta sobre com podem implicar l’alumnat en l’informe d’avaluació trimestral. Bàsicament perquè en aquest temps excepcional la veu dels mateixos aprenents i, si és possible, dels qui els acompanyen en el seu entorn immediat, són fonamentals i valuoses i cal que siguin tingudes en compte. Des de la XCB, i en la mesura que sigui possible, es vol promoure la participació dels mateixos alumnes i de les famílies en el recull dels aprenentatges fets i en els aspectes de millora. Recordem que una avaluació objectiva resulta més de la triangulació de les valoracions, que no pas de tenir moltes dades i fer-ne mitjanes

Podeu accedir als documents clicant sobre la imatge corresponent: