El llibre secret de les adreces

A càrrec de  “Georgina Llapis”

 • En un dels seus viatges a Kazajistan la cartera i exploradora Georgina Llapis fa una troballa sense precedents: un llibre molt gruixut amb totes les adreces dels personatges dels contes. Nom, cognoms, adreça, carrer, número i pis si escau, codi postal, país i planeta.

L’activitat està dividida en tres parts: primer la Georgina explica la història misteriosa de com es va trobar el llibre, després ensenya als nens i a les nenes el seu tresor ( el gran llibre) i finalment els convida a escriure una carta al seu personatge preferit i l’envien per correu.

Els “personatges” responen les cartes, que arriben per correu postal a l’escola una setmana mes tard.

Veieu la darrera actuació a  Actualitat Dinamització

DURADA: 50-60 minuts
EDAT INDICADA: 3r de primària
NOMBRE D’ALUMNES PER ACTIVITAT: un grup classe de 25 alumnes aproximat
RECURSOS I ESPAI:  Es necessita material per escriure una carta ( fulls de paper, llapis, bolígrafs…) excepte els sobres i els segells. Pel que fa a l’espai va bé una classe o la biblioteca escolar.


METODOLOGIA :L’activitat es planteja en tres sessions una amb la “Georgina Llapis” i la resta amb el professor/a.

 • Primera sessió:  la Georgina explica la història, mostra el Gran Llibre secret de les adreces i dóna les pautes de treball per continuar l’activitat. S’acaba la sessió amb la tria democràtica de dos personatges del llibre. Els nens i nenes comparteixen una història de misteri, la descoberta del Gran llibre secret de les adreces i la lectura d’alguns textos relatius als contes clàssics.
 • Segona sessió:  és el professor/a qui condueix l’activitat i es planteja com un treball d’escriure tots plegats una carta als dos personatges escollits. El/la professor/a té temps d’aquesta manera de treballar el conte que ells
  mateixos han triat i de treballar l’escriptura de la carta i els acords entre nens i nenes sobre què escriure i què no.
   En aquesta part de la dinàmica, els nens i les nenes podran expressar idees i preguntes sobre els personatges que més els agradin. I per primer cop a la seva “petita” història, tindran a l’abast les seves adreces, de manera que els ho podran preguntar directament per carta! 
 • Tercera sessió:  Al cap de dues/tres setmanes a l’escola rebran dues cartes, dels personatges a qui han escrit, en cada una d’elles es farà menció i es respondran les preguntes que els nens i les nenes hagin formulat. El/la professor/a condueix l’activitat.

 OBJECTIUS

 • Potenciar la imaginació dels infants.
 • Estimular la curiositat dels nens i les nenes a través del misteri que envolta la troballa.
 • Facilitar l’auto-coneixement a partir de l’expressió mitjançant l’elecció dels seus personatges preferits i oferint-los la possibilitat de formular preguntes sobre
  aspectes que els interessaria saber d’ells i elles. (desenvolupament de la capacitat crítica).
 • Despertar en els nens i les nenes la sensació de formar part de la vida dels personatges, fent que ells i elles també esdevinguin protagonistes de les seves històries preferides. D’aquesta manera, es pretén alimentar la fantasia i la imaginació d’una manera creativa, en què els nens i les nenes passen de ser consumidors i espectadors de la imaginació d’altres, a formar part de l’univers imaginari que ells i elles estaran contribuint a crear i recrear, a partir de les seves experiències i curiositats personals.

Amb la metodologia de la relació epistolar entre infants i personatges de conte es pretén:

 • Recuperar el gust per l’escriptura i, en concret, la màgia de la tradició epistolar. Fomentar la comunicació escrita per part dels nens i les nenes destinatàries.
 • Crear unespai màgic a partir de les cartes dels infants a personatges ficticis.
 • Afavorir l’expectativa de ser contestats i propiciar l’experiència única de rebre resposta del personatge a qui hagin escrit, mitjançant una altra carta.
 • Recrear la vida i gustos dels personatges a partir de les preguntes i cartes dels nens i les nenes, convertint-los així en agents actius dels procés de creació d’un món
  imaginari proper.
 • Fomentar la capacitat empàtica de l’alumnat a partir de les respostes epistolars dels personatges, que es mostraran propers a la realitat dels nens i les nenes, transmetent-los experiències positives i negatives de les seves vides, obrint així un canal de comunicació que pot resultar pedagògicament interessant, a partir de la imaginació, la curiositat, la comunicació i l’esperança.