Ampliació de l’oferta d’activitats del Servei Comunitari als instituts de VnG

El Centre de Recursos Pedagògics del Servei Educatiu del Garraf i el Servei d’Educació de l’IMET, en col·laboració amb l’Espai Social Vilanova, han incorporat per aquest nou curs escolar al catàleg d’activitats de Servei Comunitari el Programa d’Acompanyament Educatiu (PAE), una iniciativa de la Fundació Catalunya-La Pedrera que té per objectiu la millora de l’èxit educatiu d’infants i adolescents, reforçant i complementant la funció educativa de la família i de l’escola.

L’alumnat d’ESO que participi en el Programa d’Acompanyament Educatiu haurà d’acompanyar a un petit grup d’infants, amb edats compreses entre els 6 i els 12 anys, mentre fan les tasques escolars. Algunes de les tasques que hauran de dur a terme en el transcurs de l’activitat seran revisar la seva agenda, ajudar-los a organitzar-se, a planificar i gestionar el temps, resoldre possibles dificultats que puguin sortir, facilitar-los recursos i mitjans per tal que aprenguin a resoldre aquestes dificultats de la forma més autònoma possible i revisar la feina un cop s’hagi finalitzat.

Durant l’activitat de Servei Comunitari els alumnes participants, que estaran en tot moment sota la supervisió i acompanyament dels educadors referents del Programa, esdevindran un model educatiu per als infants, de forma que els més petits puguin anar adquirint habilitats i estratègies relacionades amb els següents diferents àmbits com la intel·ligència emocional, la creativitat aplicada a les tasques acadèmiques, i tècniques d’estudi que el permeti l’assoliment d’objectius.

Els nois i noies participin en el PAE rebran formació prèvia per tal d’adquirir algunes nocions bàsiques sobre l’educació emocional i l’estímul de la creativitat, a partir de material propi de Fundació Catalunya-La Pedrera. Abans i després de realitzar l’activitat amb els infants participaran en una sessió de formació a càrrec de l’equip de professionals del programa.

L’impuls del servei comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria és una acció que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.