Horari i calendari

CRP. Atenció al professorat

  • de dilluns a dijous de 9.00 a 13.30 i de 15.00 a 18.00 hores
  • divendres de 9.00 a 13.30 hores

A partir del 10 de juny i fins l’inici del nou curs escolar el CRP obrirà només en l’horari matinal

EAP. Atenció al públic a hores convingudes

ELIC. Atenció al públic a hores convingudes

Oficina GESTORA.  Atenció al públic tots matins de 10.00 a 14.00 hores, llevat dilluns per gestions al Servei Territorial

El nostre servei educatiu romandrà tancat al públic, a part dels períodes de vacances escolars i dels dies de festes laborals oficials a Catalunya, els següents dies de festa local i de lliure disposició, acordats pel Consell Escolar Municipal:

  • 2 de novembre de 2018
  • 7 de desembre de 2018
  • 17 de gener de 2019
  • 4 i 5 de març de 2019

Instància genèrica personal docent